Bostäder

Vårt huvudsakliga affärsområde är projektutveckling av bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter. Vi ansvarar för hela kedjan från markköp, plan- och tillståndsprocess och projektering till byggande och försäljning.

Lokaler

Utifrån vår affärsmodell och affärsidé utvecklar vi lokaler för olika verksamheter som t.ex. kontor, butiker och lokaler för samhällsnyttiga funktioner.

Förvaltning

I vår förvaltningsverksamhet hyr vi ut lokaler och bostäder i både hel- och delägda fastigheter.