Bostäder

Vårt huvudsakliga affärsområde är projektutveckling av bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter. Vi ansvarar för hela kedjan från markköp, plan- och tillståndsprocess och projektering till byggande och försäljning.

Industri- & Logistikbyggnader

Järngrinden Logistikbyggnader hjälper kunderna med planer för storskaliga industri- och logistikbyggnader genom skräddarsydda helhetslösningar – från markförvärv i optimala lägen till komplett färdig byggnad att hyra eller äga.

Lokaler

Utifrån vår affärsmodell och affärsidé utvecklar vi lokaler för olika verksamheter som t.ex. kontor, butiker och lokaler för samhällsnyttiga funktioner.

Förvaltning

I vår förvaltningsverksamhet hyr vi ut lokaler och bostäder i både hel- och delägda fastigheter.