Bostäder

Vårt huvudsakliga affärsområde är projektutveckling av bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter. Vi ansvarar för hela kedjan från markköp, plan- och tillståndsprocess och projektering till byggande och försäljning.

Industri- & Logistikbyggnader

Järngrinden Logistikbyggnader hjälper kunderna med planer för storskaliga industri- och logistikbyggnader genom skräddarsydda helhetslösningar – från markförvärv i optimala lägen till komplett färdig byggnad att hyra eller äga.

Förvaltning

I vår förvaltningsverksamhet hyr vi ut lokaler och bostäder i både hel- och delägda fastigheter. Fastigheterna är centrerade till Västsverige, med fokus på Borås och Göteborgstrakten och är av mixad karaktär och syfte – kommersiella, industri, kontor, lager och samhällsfastigheter.