Uncategorized,

Årsredovisning 2019

Alla noterade och flera onoterade fastighets- och fastighetsutvecklingsbolag redovisar enligt IFRS idag eller planerar att byta från K3 till IFRS.
Järngrinden har 2019 valt att byta redovisningsprincip till just IFRS.

Nyfiken på Järngrindens årsredovisning för 2019? Ja, då kan den läsas här.

Se PDF Se fler