DAMMKULLEVÄGEN

BORÅS

På Dammkullevägen i nära anslutning till gamla Brämhult planerar Järngrinden i samarbete med HusArvid byggnation av bostadsrätter. Hur projektet fortskrider och utformas beror till stor del på den framtida järnvägens dragning.

Intresseanmälan

Detta är inte en kölista utan enbart en intresseanmälan. Du förbinder dig inte heller till någonting.

Fakta

Adress: Dammkullevägen, Borås
Antal Lägenheter: 83 bostadsrätter
Status: Detaljplanearbete pågår
Projektägare: Järngrinden 34 %, HusArvid 33 %, Exander Holding 33 %