BRF GRIPEN ETAPP 2

ÖREBRO

I kvarteret Gripen på Södra Ladugårdsängen i södra Örebro bygger Järngrinden tillsammans med Mjöbäcks Entreprenad två etapper bostäder parallellt med varandra. Gripen 2 består av 62 bostadsrättslägenheter i två huskroppar (närmast i illustrationen ovan). Bostäderna samlas kring ett grönt gårdsrum med odlingslotter, ett växthus, omklädningsrum och en pool som allt delas av de två bostadsrättsföreningarna.

Fakta

Webbplats: brfgripenorebro2.se.se
Adress: Termikgatan, Örebro
Antal Lägenheter: 62 bostadsrätter
Status: Slutsålt
Projektägare: Järngrinden 50%, Mjöbäcks Entreprenad 50%
Arkitekt: Semrén & Månsson