Marmorlyckan Varberg

www.marmorlyckan.se

I stadsdelen Breared i Varberg utvecklar Järngrinden området Marmorlyckan i samarbete med Mjöbäcks entreprenad. Här planerar vi att uppföra 91 bostadsrätter och 85 hyresrätter. Området kommer att få en blandad bebyggelse med mycket grönytor. Kvarteret byggs i tre etapper, första etappen omfattar 69 bostadsrätter samt 25 hyresrätter för trygghetsboende. I etapp 2 byggs 22 bostadsrätter och etapp 3 består av 66 hyresrätter.

marmorlyckan-02

ANTAL LÄGENHETER
91 st bostadsrätter
85 st hyresrätter

STATUS
Säljstart etapp 1 våren 2017

ARKITEKT
QPG Arkitekter

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 50 %
Mjöbäcks Entreprenad 50 %

OBSERVERA
Detta är inte en kölista utan enbart en intresseanmälan. Du förbinder dig inte heller till någonting.

Det vänliga kvarteret för sociala möten

En kreativ blandning av högt och lågt, hyresrätt och  bostadsrätt och många gemensamma platser uppmuntrar till möten mellan människor. Innovativt och  resurssnålt byggande tillsammans med trygga och gemensamma platser skapar en såväl grön, som social hållbarhet.

I Marmorlyckans kvarter är det livet mellan husen, mötesplatserna och grönskan som bildar grunden för ett modernt och hållbart stadsboende med människan i fokus.

Intresseanmälan