NYA SÄRÖ

KUNGSBACKA

Vid Säröavfarten och Säröskolan kommer Nya Särö att bebyggas med 106 bostäder i två etapper, varav 68 är bostadsrätter och 38 hyresrätter. Samtidigt som området förtätas med bostäder planerar kommunen att utveckla och modernisera hela Särö centrum med större ytor för handel och kontor och ge hela området en mer modern och levande framtoning.

Bostadsrätterna i Nya Särö förmedlas av Svensk fastighetsförmedling i Kungsbacka och hyresrätterna av AB Hundra.

Fakta

Antal lägenheter: 68 bostadsrätter, 38 hyresrätter
Status: Försäljning pågår
Projektägare: Järngrinden 33 %, Mjöbäcks Entreprenad 33 %, AB Hundra Fastigheter 17 %, AB Kosen 17 %
Arkitekt: QPG Arkitekter