Pallas Roof
Borås

Två våningar med totalt 40 bostadsrättslägenheter byggda ovanpå p-huset i Pallasfastigheten i centrala Borås. Bostäderna – PALLAS ROOF – är helt unika och erbjuder en fantastisk boendemiljö. Lägenheternas mycket höga standard och läget mitt i Borås, ovanför takåsarna på de intilliggande husen, gjorde att alla lägenheter hittade köpare på rekordtid.

Bostäderna erbjuder en fantastisk boendemiljö med bland annat gemensam bastu och en grön innergård med umgängesytor, grillplats och kryddgård sju våningar över gatuplanet. De unika taklägenheterna är kronan på verket i det nya Pallashuset och bidrar till en än mer levande stadskärna i Borås.

ANTAL LÄGENHETER
40 st bostäder

STATUS
Inflyttat

ARKITEKT
Rosenbergs Arkitekter
Tengbom Arkitekter

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 50 %
Cernera Fastigheter 50 %