PALLAS TOWER

BORÅS

I Pallashuset mitt i Borås står ett modernt köpcentrum klart, kompletterat med 40 spännande takbostäder – Pallas Roof. Samtidigt pågår arbetet med den intilliggande tornbyggnaden – Pallas Tower – som med 33 våningar och cirka 130 bostäder blir en imponerande profilbyggnad för hela Borås. Pallas Tower ritas av en välkänd svensk arkitektbyrå, Tengbom Arkitekter, och lägenheterna anpassas till ett modernt helhetstänkande där funktion, material och utsikt är självklara och viktiga delar.

Antal Lägenheter: 68 bostäder
Status: Detaljplanearbete klart
Arkitekt: Tengbom
Projektägare: Järngrinden 50%, Cernera Fastigheter 50%