Valhall

VALHALL Borås

När det gamla kårhuset i Borås revs gav det plats åt denna byggnad med 14 lägenheter i centrala Borås. Mycket tanke har lagts på den ljudavskärmande glasfasaden mot Kungsleden vars syfte är att dämpa ljudet från trafiken.

Valhall

ANTAL LÄGENHETER
14 lägenheter

FÄRDIGSTÄLLT
2008

ARKITEKT
Molén Arkitektkontor, Lund

PROEJKTÄGARE
Järngrinden 50%
Borås Fastighetsförvaltning 50%