Hus som håller i längden

Husen vi bygger ska kunna erbjuda sunda bostäder och arbetsplatser under decennier framöver. Vi väljer därför att samarbeta med arkitekter och byggentreprenörer som har förmågan att omsätta våra kvalitets- och miljökrav i praktiken. Vi ser gärna att våra projekt skapar ett spännande avtryck i stadsbilden, men de ska samtidigt lämna minsta möjliga avtryck i miljön.

Beprövad teknik och sunda material

Genom att bygga med beprövad teknik, välja sunda material och installera modern teknik för lägsta möjliga energianvändning når man långt. I vissa av våra projekt har vi valt att lyfta miljöarbetet ytterligare en nivå och miljöcertifierat fastigheterna.

Kvalitetstänkande

Vårt långsiktiga miljöarbete går också hand i hand med vårt kvalitetstänkande. Genom att hålla en genomgående hög standard minskar behovet av att renovera och byta ut utrustning. Livslängden är en väl så viktig faktor för ett miljömässigt hållbart byggande.

Hållbart byggande

”Vi ser gärna att våra projekt lämnar minsta möjliga avtryck i miljön.”