kopprocessen-01

Att köpa sin bostad

Köper du din bostad innan huset är färdigbyggt tecknar vi ett förhandsavtal med dig. Det är bindande för dig som köpare och du betalar också en handpenning. Förhandsavtalet byts sedan ut mot ett upplåtelseavtal vid inflyttningen. Köper man en bostadsrätt har man också rätt att pantsätta den som säkerhet för ett lån. Föreningens styrelse ska informeras om att lägenheten är pantsatt.

Månadsavgiften

Utöver det pris du betalar för lägenheten tillkommer en månadsavgift till föreningen. Månadsavgiften ska täcka de gemensamma kostnader som finns för räntor, amorteringar, drift och reparationer. En viss del avsätts också till framtida, större underhållsinsatser.

”Köper man en bostadsrätt har man också rätt att pantsätta den som säkerhet för ett lån”