Kvalitet, trygghet och garantier

Vårt kvalitetstänkande börjar redan vid valet av mark och sträcker sig sedan fram till att den sista golvlisten är på plats. Vi är nämligen av den uppfattningen att kvalitet alltid lönar sig i längden.

Långsiktig hållbarhet

Vid alla de val som görs av tekniska installationer och byggnadsmaterial ända ner till ytskikten lägger vi största fokus vid den långsiktiga hållbarheten. På så vis får vi en fastighet där kostnaderna för det framtida underhållet hålls nere.

Ekonomiska garantier

Under byggtiden ställer vi en ekonomisk garanti som står till Bolagsverkets förfogande. Den skyddar din handpenning och eventuella andra inbetalda medel fram till dess att huset är klart för inflyttning och du får tillträde till din lägenhet. Järngrinden tar dessutom fullt ansvar för att kostnaden för eventuella osålda lägenheter inte drabbar bostadsrättsföreningen. Fram tills dess att lägenheterna är sålda och köparna har flyttat in betalar vi månadsavgiften för de osålda lägenheterna till föreningen.

trygghet-01

”Ekonomiska garantier under hela köpprocessen är ofta avgörande”