Nyhet,

Bostadskvarteret Glidplanet har nominerats till Örebro kommuns byggnadspris

Sedan 2001 har Örebro kommun delat ut sitt byggnadspris. I år är fyra olika projekt nominerade, varav ett
som innehåller flerbostadshus. Där har kommunen valt Järngrindens och Mjöbäcks Entreprenads
nybyggda Glidplanet. Kvarteret är ritat av Semrén och Månsson som Järngrinden och Mjöbäcks
samarbetat med i flera projekt.

– Vi är måna om att de hus som vi bygger ska ha hög kvalitet på såväl det estetiska som det funktionella.
Dessutom står hållbarhetstänkandet i fokus både i och kring husen. Det känns oerhört positivt att Örebro
kommun uppmärksammar och uppskattar det arbete som vi har lagt ner. Nu hoppas vi givetvis att vi når
hela vägen fram när vinnaren ska utses, säger Patrik Ivarson, vd på Järngrinden.

Nomineringen lyder så här: I Södra Ladugårdsängen har två gröna hus landat som en del i ett större
kvarter. Husens tidlösa volymer har klätts med ett fjälliknande ”skinn” av plåt på både fasad och tak.
Entréerna är omsorgsfullt utformade för att välkomna boende och besökare. Den generösa gården med pool
och växthus har stor potential att utvecklas till en grön och levande boendemiljö och en attraktiv del av den
nya stadsdelen.

Se fler