Balsampoppeln/Vägtornet

Våren 2018 flyttade Beijer Byggmaterial från stadsdelen Gässlösa i Borås. Järngrinden har förvärvat fastigheten som ligger i ett område som ingår i Borås Stads projekt ”Mer stad längs Viskan”. Målet är att 7–8 000 nya bostäder ska byggas längs hela ån Viskans sträckning genom Borås, från Knalleland till Gässlösa fram till 2035. Beijerfastigheten ligger i direkt anslutning till Viskan, varför ett attraktivt och vattennära boende kan utvecklas här.

Område Borås
Antal bostäder 140 bostäder
Status Kommande
Typ Bostäder
Projektägare Järngrinden 50%, Tornstaden 50%
Arkitekt Krook & Tjäder

Projektstatus

Planering

Ett bostadsprojekt kräver en mycket grundlig planering. Baserat på kommunens detaljplan och markanalys, arbetas ritningar och beskrivningar för de kommande husen på fastigheten fram.

Detaljplanearbete

Här börjar projektet bli verklighet. Planarbetet granskas och när handlingarna är godkända och inga yttringar inkommit så kan nästa steg tas för att förverkliga planerna.

Säljstart

Nu finns bostäderna ute för försäljning. Inspirationsmaterial ges ut och informationsträffar hålls. Du har nu möjlighet att boka din drömbostad. Försäljningen sker via en mäklare.

Byggstart

Bygget påbörjas! Först ut är markentreprenören som grundar för de kommande hantverksgrupperna. Byggtiden ligger, beroende på omfattning och komplexitet, på ca 1,5-2 år.

Inflyttning

Välkommen hem! Nu är bostäderna färdigställda och det är dags för slutbesiktning. När detta är klart så får du nycklarna till din nya bostad.

Balsampoppeln/Vägtornet

Ålandsgatan 3, 50441 BORÅS