Dammkullevägen

På Dammkullevägen i nära anslutning till gamla Brämhult planerar Järngrinden i samarbete med HusArvid byggnation av bostadsrätter. Hur projektet fortskrider och utformas beror till stor del på den framtida järnvägens dragning.

Område Borås
Antal bostäder 6
Status Kommande
Typ Bostadsrätt
Projektägare Järngrinden 50%, HusArvid 50%

Projektstatus

Planering

Ett bostadsprojekt kräver en mycket grundlig planering. Baserat på kommunens detaljplan och markanalys, arbetas ritningar och beskrivningar för de kommande husen på fastigheten fram.

Detaljplanearbete

Här börjar projektet bli verklighet. Planarbetet granskas och när handlingarna är godkända och inga yttringar inkommit så kan nästa steg tas för att förverkliga planerna.

Säljstart

Nu finns bostäderna ute för försäljning. Inspirationsmaterial ges ut och informationsträffar hålls. Du har nu möjlighet att boka din drömbostad. Försäljningen sker via en mäklare.

Byggstart

Bygget påbörjas! Först ut är markentreprenören som grundar för de kommande hantverksgrupperna. Byggtiden ligger, beroende på omfattning och komplexitet, på ca 1,5-2 år.

Inflyttning

Välkommen hem! Nu är bostäderna färdigställda och det är dags för slutbesiktning. När detta är klart så får du nycklarna till din nya bostad.

Dammkullevägen

KÄLLEDAL, Lilla Brämhult, 507 90 Brämhult, Sverige