80% SÅLT

Fristad Parkstad

Sjönära villor och radhus i Fristad

Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka 12 km norr om Borås centrum och strax väster om Fristad centrum. Fastigheten ligger med ett naturnära läge med gångavstånd till både sjön Ärtingen och Öresjö där man kan bada från både brygga och strand. Angränsande bebyggelse utgörs i huvudsak av friliggande villor och radhus. Till samtliga bostäder ingår solceller på taken!

Området har stora öppna ytor med låg bebyggelse och  grön karaktär, här finns flera lekplatser och fotbollsplaner i den omedelbara närheten. I Fristad Parkstad finns flera förskolor samt låg- och mellanstadie i form av Asklandaskolan.

I närområdet finns olika typer av daghem och serviceboenden. I Fristad centrum som ligger ca 1,5 km från planområdet finns bl.a. mataffärer, restauranger och annan kommersiell service. I Fristad bor ca 6 000 personer.
Planområdet har många kopplingar med gång- och cykelbana till angränsande områden. Närmaste busshållplatsen är Hedagården som är belägen ca 275 meter från fastigheten. Hedagården trafikeras av linje 150 som kör mellan Fristad och Borås samt linje 240 som kör mellan Borås-Borgstena-Herrljunga. Med buss tar det ca 30 min till Borås centralstation.

Välkomna till Fristad Parkstad!

Intresserad?

Lämna din intresseanmälan här så blir du kontaktad av vår partner HusArvid.

Område Fristad
Antal bostäder 48 bostäder
Status Pågående
Typ Radhus, Villa
Projektägare Järngrinden 50%, HusArvid 50%

Projektstatus

Planering

Ett bostadsprojekt kräver en mycket grundlig planering. Baserat på kommunens detaljplan och markanalys, arbetas ritningar och beskrivningar för de kommande husen på fastigheten fram.

Detaljplanearbete

Här börjar projektet bli verklighet. Planarbetet granskas och när handlingarna är godkända och inga yttringar inkommit så kan nästa steg tas för att förverkliga planerna.

Säljstart

Nu finns bostäderna ute för försäljning. Inspirationsmaterial ges ut och informationsträffar hålls. Du har nu möjlighet att boka din drömbostad. Försäljningen sker via en mäklare.

Byggstart

Bygget påbörjas! Först ut är markentreprenören som grundar för de kommande hantverksgrupperna. Byggtiden ligger, beroende på omfattning och komplexitet, på ca 1,5-2 år.

Inflyttning

Välkommen hem! Nu är bostäderna färdigställda och det är dags för slutbesiktning. När detta är klart så får du nycklarna till din nya bostad.

Fristad Parkstad

Hagvägen 6A, 513 32 Fristad, Sverige