ETAPP 3/4 SÅLT

Fristad Parkstad

Sjönära villor och radhus i Fristad

Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka 12 km norr om Borås centrum och strax väster om Fristad centrum. Fastigheten ligger med ett naturnära läge med gångavstånd till både sjön Ärtingen och Öresjö där man kan bada från både brygga och strand. Angränsande bebyggelse utgörs i huvudsak av friliggande villor och radhus. Till samtliga bostäder ingår solceller på taken!

Området har stora öppna ytor med låg bebyggelse och  grön karaktär, här finns flera lekplatser och fotbollsplaner i den omedelbara närheten. I Fristad Parkstad finns flera förskolor samt låg- och mellanstadie i form av Asklandaskolan.

I närområdet finns olika typer av daghem och serviceboenden. I Fristad centrum som ligger ca 1,5 km från planområdet finns bl.a. mataffärer, restauranger och annan kommersiell service. I Fristad bor ca 6 000 personer.
Planområdet har många kopplingar med gång- och cykelbana till angränsande områden. Närmaste busshållplatsen är Hedagården som är belägen ca 275 meter från fastigheten. Hedagården trafikeras av linje 150 som kör mellan Fristad och Borås samt linje 240 som kör mellan Borås-Borgstena-Herrljunga. Med buss tar det ca 30 min till Borås centralstation.

Välkomna till Fristad Parkstad!

Intresserad?

Lämna din intresseanmälan här så blir du kontaktad av vår partner HusArvid.

Område Fristad
Antal bostäder 48 bostäder
Status Pågående
Typ Radhus, Villa
Projektägare Järngrinden 50%, HusArvid 50%
Fristad Parkstad

Hagvägen 6A, 513 32 Fristad, Sverige