Gripen 2

I kvarteret Gripen på Södra Ladugårdsängen i södra Örebro har Järngrinden tillsammans med Mjöbäcks Entreprenad byggt två etapper bostäder parallellt med varandra. Gripen 2 består av 62 bostadsrättslägenheter i två huskroppar. Bostäderna samlas kring ett grönt gårdsrum med odlingslotter, ett växthus, omklädningsrum och en pool som allt delas av de två bostadsrättsföreningarna.

Projektet färdigställdes 2019.

Område Örebro
Antal bostäder 62 bostäder
Status Färdigställt
Typ Bostadsrätt
Projektägare Järngrinden 50%, Mjöbäcks 50%
Arkitekt Semrén & Månson

Projektstatus

Planering

Ett bostadsprojekt kräver en mycket grundlig planering. Baserat på kommunens detaljplan och markanalys, arbetas ritningar och beskrivningar för de kommande husen på fastigheten fram.

Detaljplanearbete

Här börjar projektet bli verklighet. Planarbetet granskas och när handlingarna är godkända och inga yttringar inkommit så kan nästa steg tas för att förverkliga planerna.

Säljstart

Nu finns bostäderna ute för försäljning. Inspirationsmaterial ges ut och informationsträffar hålls. Du har nu möjlighet att boka din drömbostad. Försäljningen sker via en mäklare.

Byggstart

Bygget påbörjas! Först ut är markentreprenören som grundar för de kommande hantverksgrupperna. Byggtiden ligger, beroende på omfattning och komplexitet, på ca 1,5-2 år.

Inflyttning

Välkommen hem! Nu är bostäderna färdigställda och det är dags för slutbesiktning. När detta är klart så får du nycklarna till din nya bostad.

Gripen 2