Marmorlyckan, Etapp 1

Marmorlyckan är en riktig bostadsidyll utvecklat med ett stort fokus på hållbarhet, såväl grön, social och ekonomisk. Det är inte ofta möjligheten ges att flytta till ett kvarter som detta!

Kvarteret Marmorlyckan bygger på en småskalig idé kring täppa, tun och torg, där kvarteret ska innehålla både sociala mötesplatser liksom plats för det privata.

Totalt består kvarteret av 138 hyresrätter i punkthus (varav 26 lägenheter är trygghetsbostäder för seniorer 70+), 22 bostadsrätter i punkthus samt 46 rad- och parhus. Hela området är byggt i två etapper.

I projektet har vi arbetat med konceptet ”Bo med grön, social och ekonomisk hållbarhet”.
Kvarteret har en kreativ, grön kvartersstruktur med trädgårdsstaden som målbild. Dagvattenbäddar i samband med generösa planteringar och uteplatser skapar inte bara vackra miljöer utan tar också vara på naturens resurser och främjar biologisk mångfald.
Husens skiftande arkitektur skapar variation och håller en hög standard arkitektoniskt, funktionellt och energimässigt.

Bostadsområdet, som ligger på Breared i Varberg, har en blandad bebyggelse med mycket grönytor och närhet till butiker, service, cykelleder och motionsspår. Husen är byggda med variation – en kreativ blandning av högt och lågt, hyresrätt och bostadsrätt och flera gemensamma platser som uppmuntrar till möten mellan människor i olika åldersgrupper.

Genom bra isolering, modern uppvärmningsteknik och solceller skapas en kombination av låga uppvärmningskostnader. Utöver att det är bra för plånboken, gynnar det även miljön.

 

Etapp ett i Marmorlyckan består av 24 parhus samt 22 bostadsrätter i punkthus.
Radhusen/parhusen har uteplatser i markplan med egen täppa med plats för att odla blommor och låta cykeln eller barnvagnen stå parkerad och en balkong på det övre planet. Samtliga lägenheter i punkthuset har en generös balkong.

Läs mer Läs mindre
Område Varberg
Antal bostäder 46 bostäder
Status Färdigställt
Typ Bostadsrätt, Rad- och parhus
Projektägare Järngrinden 50%, Mjöbäcks 50%
Arkitekt QPG Arkitekter

Projektstatus

Planering

Ett bostadsprojekt kräver en mycket grundlig planering. Baserat på kommunens detaljplan och markanalys, arbetas ritningar och beskrivningar för de kommande husen på fastigheten fram.

Detaljplanearbete

Här börjar projektet bli verklighet. Planarbetet granskas och när handlingarna är godkända och inga yttringar inkommit så kan nästa steg tas för att förverkliga planerna.

Säljstart

Nu finns bostäderna ute för försäljning. Inspirationsmaterial ges ut och informationsträffar hålls. Du har nu möjlighet att boka din drömbostad. Försäljningen sker via en mäklare.

Byggstart

Bygget påbörjas! Först ut är markentreprenören som grundar för de kommande hantverksgrupperna. Byggtiden ligger, beroende på omfattning och komplexitet, på ca 1,5-2 år.

Inflyttning

Välkommen hem! Nu är bostäderna färdigställda och det är dags för slutbesiktning. När detta är klart så får du nycklarna till din nya bostad.

Marmorlyckan, Etapp 1