Nyhet,

De bygger Södra Ladugårdsängens andra etapp

Nu är det klart vilka byggaktörer som kommer att bygga etapp två av Södra Ladugårdsängen i Örebro. Sex förslag från sex olika byggaktörer har valts ut för att tillsammans skapa 500 bostäder i den nya stadsdelen.

Se PDF Se fler