Pressmeddelande,

Fastigehetssverige.se om Pallas Tower

BYGG/ARKITEKTUR Detaljplanen för det planerade 33 våningar höga bostadshuset Pallas Tower i Borås centrum har nu godkänts, antagits och vunnit laga kraft. I byggnaden planeras för cirka 130 bostäder av varierande storlek.

Se PDF Se fler