Pressmeddelande,

Fastigehetsvärlden.se om Pallas Tower

Detaljplanen för det planerade 33 våningar höga bostadshuset Pallas Tower i Borås centrum har nu god- känts, antagits och vunnit laga kraft.

Se PDF Se fler