Depån

Depån Borås

Depån är en säkerhetsanläggning placerad på industriområdet Viared utanför Borås.

Depån

TYP
Säkerhetanläggning

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 100 %