Hästhoven

HÄSTHOVEN & KATTMYNTAN Borås

Hästhoven 1 innehåller befintliga kontorsytor om ca 1300 m2. Marken är tillsammans med Kattmyntan 1 utvecklingsbar till ca 9900 m2. Befintlig byggnad är i två plan med underliggande garage och huserar Wäst-Byggs huvudkontor.

Hästhoven

TYP
C:a 1300 m2
Utvecklingsbar till c:a 9900 m2

ARKITEKT
DTH Arkitekter

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 100 %