Hyrespolicy

FÖR TRIVSEL OCH TRYGGHET
Järngrinden som fastighetsägare erbjuder ett modernt, tryggt och smidigt boende i våra hyresrättsfastigheter. Vårt mål är att våra hyresgäster trivs i lägenheten, fastigheten och med sina grannar och vi vill skapa förutsättningar för långa hyresförhållanden. Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende.
I samtliga nyproducerade lägenheter och fastigheter som ägs av Järngrinden råder rökförbud. Man får inte röka i, eller i anslutning till fastigheten, som t.ex. på balkong eller uteplats. Rökförbudet gäller även de allmänna utrymmena.

GRUNDKRAV FÖR ATT HYRA LÄGENHET
Var och en som uppfyller vår hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos oss. Det är den person som fått lägenhetserbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i lägenheten.

HYRESPOLICYN FÖR MARMORLYCKAN TRYGGHETSBOENDE INNEBÄR

ÅLDER
Den blivande hyresgästen ska ha fyllt minst 18 år vid hyresavtalets upprättande.

EKONOMI
Den blivande hyresgästen ska ha ordnad ekonomi och kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Före ett erbjudande om lägenhet kommer kreditupplysning att tas.
Om kraven på godtagbar inkomst inte uppfylls kan man ändå bli hyresgäst hos oss om det finns godkänd borgensman eller annan hyresgaranti.
Eventuella skulder till Järngrinden och andra hyresvärdar måste vara reglerade.

För att kunna hyra bostad av oss måste du
– ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen. Som regelbunden inkomst räknas lön, pension, A-kassa eller motsvarande, försörjningsstöd styrkt av kommunen och statliga studiemedel enligt utbildningsplan.
– kunna visa goda referenser från din tidigare hyresvärd vid eventuella tveksamheter.

Du får inte ha
– betalningsanmärkningar av betydelse, aktuella skulder till oss eller någon annan fastighetsägare eller andra betydande skulder hos Kronofogdemyndigheten.
– återkommande störningsanmärkningar.

GOD HYRESSED
Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende eller ha misskött tidigare lägenheter hos Järngrinden eller andra hyresvärdar de senaste åren. Vi kan därför ta referenser från tidigare boenden. Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

FÖRSÄKRING
Hyresgästen skall vid tillträdet ha en gällande hemförsäkring.

LÄGENHETSKÖ
Ev. kösystem till bostad kan upprättas och då går det enligt tidpunkt för anmälan. Ekonomiska villkor gäller för tillträde. Skulle dessa inte uppfyllas går bostaden vidare till nästa person i kö.

 

FÖRTYDLIGANDE OM EKONOMISKA KRAV FÖR ATT HYRA BOSTAD

KUNNA BETALA HYRAN
Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktigt då man hyr en bostad. Den bostadssökande måste visa att han/hon kan betala hyran för bostad och i förekommande fall bilplats, tillval, lokal eller förråd i enlighet med lagar och avtal. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som är riktvärdet för bedömningen. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.​

Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om lön från anställning (minst sex månader framåt) eller inkomst från pension, livränta, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. Socialbidrag kan godkännas efter att godkännande erhållits från Sociala förvaltningen i bostadens ort. Egna bankmedel och andra kapitaltillgångar kan godkännas. Som inkomst räknas för studerande även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag och skall visas via ekonomisk specifikation.