Hyrespolicy

FÖR TRIVSEL OCH TRYGGHET

Järngrindens ambition är att kunna erbjuda lägenheter till alla och vår önskan är att skapa en god blandning av hyresgäster. Vårt mål är att våra hyresgäster trivs i lägenheten, fastigheten och med sina grannar och vi vill skapa förutsättningar för långa hyresförhållanden.
Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. 

I samtliga nyproducerade lägenheter och fastigheter som ägs av Järngrinden råder rökförbud.
Man får inte röka i, eller i anslutning till fastigheten, som t.ex. på balkong eller uteplats. Rökförbudet gäller även de allmänna utrymmena.

 

GRUNDKRAV FÖR ATT HYRA LÄGENHET

Var och en som uppfyller vår hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos oss. Det är den person som fått lägenhetserbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i lägenheten.

 

HYRESPOLICYN FÖR BOSTAD HOS JÄRNGRINDEN INNEBÄR
ÅLDER

Den blivande hyresgästen ska ha fyllt minst 18 år vid hyresavtalets upprättande. För trygghetsboende ska man ha fyllt minst 70 år.

EKONOMI

Den blivande hyresgästen ska ha ordnad och god ekonomi, stor nog för att kunna betala hyran för lägenheten. Före ett erbjudande om lägenhet kommer kreditupplysning att tas.
Om kraven på godtagbar inkomst inte uppfylls kan man ändå bli hyresgäst hos oss om det finns godkänd borgensman eller annan hyresgaranti.
Eventuella skulder till Järngrinden och andra hyresvärdar måste vara reglerade.

För att kunna hyra bostad av oss måste du:

– ha regelbunden inkomst. Som regelbunden inkomst räknas lön, pension, A-kassa eller motsvarande, försörjningsstöd styrkt av kommunen, bostadsbidrag, bostadstillägg och statliga studiemedel enligt utbildningsplan.

– kunna visa goda referenser från din tidigare hyresvärd vid eventuella tveksamheter.

Du får inte ha:

– betalningsanmärkningar av betydelse, aktuella skulder till oss eller någon annan fastighetsägare eller andra betydande skulder hos Kronofogdemyndigheten.

– återkommande störningsanmärkningar.

 

GOD HYRESSED

Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende eller ha misskött tidigare lägenheter hos Järngrinden eller andra hyresvärdar de senaste åren. Vi kan därför ta referenser från tidigare boenden. Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

Den blivande hyresgästen måste förhålla sig till de trivselregler som råder kopplat till fastigheten och bostaden.

FÖRSÄKRING

Hyresgästen skall vid tillträdet ha en gällande hemförsäkring.

 

LÄGENHETSKÖ

Alla är välkomna att ställa sig i vår bostadskö och att söka lediga lägenheter, som annonseras på vår hemsida www.jarngrinden.se.

Ditt registreringsdatum för bostadskö är styrande för lägenhetserbjudandet, förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda. Skulle dessa inte uppfyllas går bostaden vidare till nästa person i kö.
Ditt registreringsdatum är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

 

 

FÖRTYDLIGANDE OM EKONOMISKA KRAV FÖR ATT HYRA BOSTAD

 

KUNNA BETALA HYRAN

Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktigt då man hyr en bostad. Den bostadssökande måste visa att han/hon kan betala hyran för bostad och i förekommande fall bilplats, tillval, lokal eller förråd i enlighet med lagar och avtal. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som är riktvärdet för bedömningen. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om lön från anställning (minst sex månader framåt) eller inkomst från pension, livränta, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. Socialbidrag kan godkännas efter att godkännande erhållits från Sociala förvaltningen i bostadens ort. Egna bankmedel och andra kapitaltillgångar kan godkännas. Som inkomst räknas för studerande även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag och skall visas via ekonomisk specifikation.