I Trygga Händer

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt är ett stort och viktigt beslut. För de allra flesta människor är det en av de största affärerna man gör i sitt liv. När du köper en lägenhet av oss vill vi att du ska känna dig trygg från att du gjort din intresseanmälan och hela vägen fram till inflyttningen. Därför har vi tagit fram ett trygghetspaket som ger dig en bekymmersfri resa från förhandsavtal fram till att du bott i din bostad i fem år.

Välj din drömlägenhet i lugn och ro

Nyproducerade lägenheter säljs till ett fast pris och du har gott om tid att se över alla dokument, kalkyler och avtal. När du har bestämt dig tecknar vi ett förhandsavtal med dig. En ekonomisk kalkyl, som granskats av två oberoende behöriga intygsgivare, ligger till grund för förhandsavtalet.

Få skydd mot dubbla boendekostnader

Vi erbjuder också ett skydd mot dubbla boendekostnader. Skyddet träder in om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden eller om du blir långvarigt sjukskriven eller arbetslös.
Så här fungerar skyddet:

Om du inte lyckas sälja din bostad
Du kan få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 12 månader. Detta träder i kraft efter en karenstid på tre månader. För att du ska kunna bli beviljad skydd mot dubbel boendekostnad, måste din gamla bostad vara till försäljning hos en professionell fastighetsmäklare och till ett marknadsmässigt pris minst tre månader innan det planerade tillträdet. Skyddet börjar gälla från första visningsdagen av din bostad, tills du tecknat avtal om försäljning. Detta innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader innan inflyttning, har boendekostnadsskydd från och med tillträdesdagen på din nya lägenhet.

Om du blir sjuk eller arbetslös
Blir du långtidssjukskriven eller förlorar arbetet och av den anledningen inte har möjlighet att flytta från din nuvarande bostad kan du också få bokostnadsskydd. Du måste kunna visa ett läkarintyg, alternativt intyg från Arbetsförmedlingen.

I båda fallen innebär skyddet att du får en ersättning som motsvarar månadsavgiften i den nya bostaden, dock högst 10 000 kronor per månad. Ersättningen utgår till dess att kontrakt på din nuvarande bostad skrivits, men maximalt under tolv månader.

Tillträdesskydd

Som köpare kan du efter särskild prövning, via vårt tillträdesskydd, få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om du av någon anledning inte kan tillträda på utsatt datum. För särskild prövning kontaktar du mäklaren.

Flytta in i en stabil bostadsrättsförening

För Järngrinden är det viktigt att lämna över en bostadsrättsförening med sund ekonomi. Innan inflyttning, när vi tecknar ett upplåtelseavtal med dig som köpt en bostad, har föreningens ekonomiska plan granskats av två oberoende intygsgivare som har behörighet utfärdad av Boverket. En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet och beskriver föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Intygsgivarna intygar att uppgifterna i den ekonomiska planen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar. Detta är viktigt för dig som föreningsmedlem, eftersom den ekonomiska planen i sin tur ligger till grund för din månadsavgift.

Vi tar ansvar för osålda bostadsrätter

Finns det några lägenheter i bostadsrättsföreningen som fortfarande är osålda vid inflyttningen betalar Järngrinden månadsavgifterna tills dess att de har sålts. Vi ansvarar även för försäljningen av dessa. Därmed riskerar inte bostadsrättsföreningen att drabbas av minskade intäkter.

Besiktning och garantier

Vi väljer alltid byggentreprenörer med omsorg. Under hela byggtiden har våra projektledare ett nära samarbete med byggledningen för att säkerställa att slutprodukten uppfyller våra kvalitetskrav.

När huset är färdigbyggt, men innan inflyttning, sker en slutbesiktning. Vid detta tillfälle bedömer en oberoende besiktningsman om byggnaden är utförd enligt vad som är avtalat mellan bostadsrättsföreningen och Järngrinden. Inför tillträdet sker också en besiktning tillsammans med dig som köpt en bostad. Där kontrolleras att eventuella anmärkningar från slutbesiktningen är åtgärdade.

Två år efter godkänd slutbesiktning görs en besiktning och efter fem år genomförs den slutliga garantibesiktningen då garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. Vid besiktningen kontrolleras om några fel som är kopplade till entreprenaden har uppstått sedan slutbesiktningen genomfördes. Du har alltså fem års försäkring mot byggfel i ditt nya boende.