Med fokus på utveckling av storskaliga moderna byggnader för industri & logistik

Är det dags att expandera eller etablera en ny verksamhet som kräver stora ytor?

Järngrinden Logistikbyggnader hjälper er med skräddarsydda helhetslösningar – från markförvärv i optimala lägen till komplett färdig byggnad att hyra eller äga.
Med över 40 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och samarbete med några av de ledande aktörerna är våra processer effektiva och trygga. Vi levererar vad vi lovar, snabbt och kostnadseffektivt.

 

Vid förfrågningar kontakta Anders Bothén på anders.bothen@jarngrinden.se eller på tel. 0730-75 01 01

PÅGÅENDE PROJEKT

APOTEA – VARBERG, 30 265 kvm

Järngrinden och Ekebeck uppför en ny logistikanläggning i Varberg om 30 265 kvm med byggstart januari 2024.

Det nya lagret som omfattar 30 265 kvadratmeter kommer att fungera som ett centralnav för Apotea, Sveriges största online-apotek, och förväntas stärka deras logistikinfrastruktur avsevärt i regionen.
Anläggningen uppförs på fastigheten Ärilen 1 i Holmagärde, Varbergs kommun. Placeringen i den östra delen av Varberg med dess närhet till E6 har strategiskt valts för att säkerställa smidiga transportvägar och effektiva distributionslösningar.

Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras.