Nyhet,

Järngrinden fortsätter växa i Borås

Järngrinden har köpt fastigheten Saturnus 14 i centrala Borås. Fastigheten är på 9 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till verksamheter inom vård och omsorg med Borås Stad och Västra Götalandsregionen som hyresgäster.

Transaktionen sker genom ett bolagsförvärv och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 150 miljoner kronor. Järngrinden har sedan tidigare köpt en byggrätt på fastighetens tak och kommer inom kort att påbörja en tillbyggnad i tre våningsplan med 31 lägenheter.

– Saturnusfastigheten är en välskött fastighet med stabila hyresgäster. Vår ambition är att öka vår portfölj av förvaltningsfastigheter som ett komplement till vår projektutvecklingsverksamhet. Eftersom vi nu bygger BRF Loft 46 på taket kändes det logiskt att även gå vidare med ett förvärv av den underliggande stamfastigheten, säger Patrik Ivarson, vd på Järngrinden.

Säljare av Saturnusfastigheten är familjerna Brinck och Lundin.

– Våra familjer byggde fastigheten 1973 och har således ägt och förvaltat den i många år. I och med de stora förändringar som sker nu med påbyggnaden är det en lämplig tidpunkt att avyttra fastigheten. Det känns positivt att det är en lokal, välrenommerad aktör som tar över, säger Gunnar Brinck.

Förvärvet genomfördes den 27 april.

Artikel från Fastighetssverige: https://www.fastighetssverige.se/artikel/jarngrinden-fortsatter-vaxa-i-boras-28174.

Se fler