Pressmeddelande,

JÄRNGRINDEN FÖRVÄRVAR FASTIGHET I VÄSTRA GÖTEBORG

Järngrinden utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av handels- och kontorsfastigheten Älvsborg 178:8.  
Fastigheten är belägen i västra Göteborg och utgörs huvudsakligen av handel och kontor med god utvecklingspotential.

– Vi är nöjda med att genomföra ytterligare ett förvärv innan vi summerar 2022. Fastigheten har en hög uthyrningsgrad med stabila hyresgäster och med detta förvärv stärker vi Järngrindens förvaltningsportfölj ytterligare och på längre sikt även vår projektportfölj då det finns en tydlig utvecklingspotential i fastigheten, kommenterar Tobias Johannesson, VD Järngrinden.

Den uthyrningsbara arean är ca 6665 m2. Det årliga hyresvärdet uppgår till ca 9 Mkr.  

Järngrinden tillträder fastigheten 22 december. Croisette har varit Järngrindens affärsrådgivare.

Se fler