Nyhet,

JÄRNGRINDEN FÖRVÄRVAR UTVECKLINGSFASTIGHET AV SBB

Järngrinden har förvärvat Hagtornen 10 av SBB. Fastigheten som ligger i stadsdelen Göta i Borås, är i anslutning till Syrenen 2 och Syrenen 6 vilka ägs av oss sedan tidigare. Med den nyförvärvade fastigheten har Järngrinden nu ca 23 000 m2 i sammanhängande markareal, strategiskt belägen i kommunens uttalade urbana stråk för bostadsexploatering. Planbesked gavs 2020 för de tidigare ägda fastigheterna och vi hoppas nu på att kunna utveckla totalt 250-300 bostäder här.

Vid frågor, kontakta vvd Tobias Johannesson, 033-722 57 08

Se fler