Nyhet,

Järngrinden förvärvar utvecklingsfastighet av SBB

Järngrinden har förvärvat Hagtornen 10 av SBB. Fastigheten som ligger i stadsdelen Göta i Borås, är i anslutning till Syrenen 2 och Syrenen 6 vilka ägs av oss sedan tidigare. Med den nyförvärvade fastigheten har Järngrinden nu ca 23 000 m2 i sammanhängande markareal, strategiskt belägen i kommunens uttalade urbana stråk för bostadsexploatering. Planbesked gavs 2020 för de tidigare ägda fastigheterna och vi hoppas nu på att kunna utveckla totalt 250-300 bostäder här.

Vid frågor, kontakta vvd Tobias Johannesson, 033-722 57 08

Fler nyheter

Järngrinden förvärvar åtta fastigheter i Mölnlycke

Järngrinden utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av åtta fastigheter i Mölnlycke, Härryda kommun. Säljare är lokala fastighetsägaren Peter Kollberg genom sitt bolag Mölnlycke Fastighets AB.   Fastigheterna Hönekulla 1:509, Hönekulla 1:468, Hönekulla 1:463, Hönekulla 1:462, Hönekulla 1:469, Hönekulla 1:430, Hönekulla 1:599 och Bråta 2:19 är centralt belägna i Mölnlycke och utgörs huvudsakligen av industri-, lager- och handelsfastigheter med god utvecklingspotential. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår […]

NORMAL FLYTTAR IN I PALLASHUSET

Nu är det klart att butiken NORMAL kommer till Pallas Shopping. Den nya butiken beräknas öppna vid årsskiftet. Pallas Shopping ligger mitt i centrum av Borås längs med Viskan och ägs av Järngrinden och Cernera.Den populära butikskedjan flyttar in på 465 m2 i gallerians entréplan, där de bland annat får sällskap av Gina Tricot, Cervera, […]

Järngrinden förvärvar utvecklingsfastigheter på lokal marknad

Järngrinden har tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i Borås av Bolix Kommersiella Fastigheter AB. Fastigheterna Fjädern 3, Fjädern 4 samt Rotorn 1 är belägna på Ramnaslätt och fastigheten Pantängen 19 på Getängen och utgörs huvudsakligen idag för industri/lager samt handel. Fastigheterna överlåts till Järngrinden, genom transportöverlåtelse, samma dag som Bolix tillträder fastigheterna från Corem. Tillträdet är planerat till den 3 oktober.   Det […]

Se fler