Nyhet,
Pressmeddelande,

JÄRNGRINDEN FÖRVÄRVAR UTVECKLINGSFASTIGHETER PÅ LOKAL MARKNAD

Järngrinden har tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i Borås av Bolix Kommersiella Fastigheter AB. 
Fastigheterna Fjädern 3, Fjädern 4 samt Rotorn 1 är belägna på Ramnaslätt och fastigheten Pantängen 19 på Getängen och utgörs huvudsakligen idag för industri/lager samt handel. Fastigheterna överlåts till Järngrinden, genom transportöverlåtelse, samma dag som Bolix tillträder fastigheterna från Corem. Tillträdet är planerat till den 3 oktober.  

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 98 Mkr före avdrag för latent skatt och den uthyrningsbara arean är ca 18 000 m2 med uthyrningsgrad på ca 82%.
Det årliga hyresvärdet uppgår till ca 9,3 Mkr.

Vid frågor, kontakta vd Tobias Johannesson, 033-722 57 08

Se fler