Järngrinden AB och Mjöbäcks Entreprenad AB har ingått avtal med Fortinova Fastigheter AB (publ) om försäljning av 138 hyresrätter på Brearedsområdet i Varberg. Förvärvet är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 267 miljoner kronor.

Hyresfastigheterna är under uppförande och består av fem punkthus varav ett utgör ett trygghetsboende med 26 bostäder som står färdigt och är inflyttat. Den totala boarean är 7 230 m2. Tillträde beräknas ske i slutet av 2021 då samtliga hyresrätter är färdigställda. Fastigheterna ligger på området Marmorlyckan där Järngrinden och Mjöbäcks även har uppfört 68 bostadsrätter i form av par- och radhus samt ett punkthus.

 ”Förvärvet av Marmorlyckans hyresrätter stärker vårt utbud på hemmaplan och vi ser fram emot att vara en del av området under många år framöver”, kommenterar Anders Valdemarsson på Fortinova.   

 ”Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Fortinova som är en etablerad fastighetsägare i Varberg. Hyresrätterna är den sista delen i projektet Marmorlyckan på Brearedsområdet, som vi arbetat med under några år, och som totalt omfattar 206 bostäder i olika upplåtelseformer”, säger säljarna bakom det gemensamägda JV:t, Mjöbäcks VD Julia Nergården och Järngrindens VD Patrik Ivarson. 

Rådgivare i affären har på säljarens sida varit Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA) i Borås och på köparens sida Vinge Advokatbyrå i Göteborg.