Nyhet,
Pressmeddelande,

JÄRNGRINDEN OCH MJÖBÄCKS VINNER MARKANVISNING I VÄXJÖ

Under våren bjöd Växjö kommun in till en markanvisningstävling för fortsatt utveckling av Torparängen i Växjö. Tävlingen för Fotbollen 1 är nu avgjord och markanvisningen går till Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden som lämnat in ett gemensamt förslag, ritat av Krook & Tjäder. 

Den huvudsakliga projektidén är att erbjuda en alternativ boendeform som komplement till övriga boendeformer inom området. En slags hybrid mellan småhusbebyggelse och flerbostadsbebyggelse, där radhusliknande bostäder staplas ovanpå mindre marklägenheter. Man skulle kunna kalla det för stadsradhus.

Förslaget omfattas av totalt 24 bostadsrätter och fokus på hållbarhet genomsyrar husens gestaltning och miljön runt bebyggelsen.

– Detta blir Mjöbäcks Entreprenads och Järngrindens första gemensamma projekt i Småland och vi ser fram emot att få vara en del av Växjö kommuns planer för staden. Kommunen har tydliga ambitioner avseende hållbarheten för Växjö och vi som byggherrar har tagit till oss detta och lyckats att konkretisera vårt förslag i linje med hållbarhetsprogrammet, säger Tobias Johannesson, vVD på Järngrinden. 

– Med stadsradhusen, som vi kallar det, möjliggör vi till en blandning av yngre, äldre och barnfamiljer som flyttar in. På så vid bidrar bebyggelsen till ett mer levande bostadsområde och den sociala hållbarheten som vi önskar eftersträva, berättar Mattias Bengtsson, projektansvarig på Mjöbäcks Entreprenad.

För vidare information vänligen kontakta:
vVD Tobias Johannesson tel. 033-722 57 08, tobias.johannesson@jarngrinden.se
Projektansvarig Mattias Bengtsson, Mjöbäcks tel. 0325-61 81 50 mattias.bengtsson@mjobacks.se

Se fler