Pressmeddelande,

Järngrinden väljer Lidl som aktör i Tegelbruket

Lidl har förvärvat mark av Järngrinden i bostadsområdet Tegelbruket i Halmstad för att uppföra en matvarubutik i direkt anslutning till de tre sextonvåningshusen.

Se PDF Se fler