affarsomraden-01

Järngrindens affärsområden

affarsomraden-02

Vårt största och viktigaste affärsområde är projektutveckling av bostäder där vår ambition är att ha en produktionstakt på 150–200 lägenheter per år. Under 2016 räknar vi med att produktionsstarta cirka 600 lägenheter i hel- eller delägda projekt. Vi har dessutom ungefär 1 000 lägenheter i potentiella byggrätter i vår projektportfölj.

affarsomraden-03

Affärsområdet projektutveckling kommersiellt är vårt näst största affärsområde. Utifrån vår affärsmodell och affärsidé utvecklar vi mark, områden och byggnader för olika kommersiella verksamheter som till exempel kontor, handel, hotell och andra sociala mötesplatser. Vi har just nu cirka 30 000 kvm kommersiella ytor under utveckling.

affarsomraden-04

Järngrinden äger – förutom mark  –  även fastigheter som är bebyggda och uthyrda och har pågående verksamhet men som samtidigt har förädlingsmöjligheter. Dessa bildar vårt tredje affärsområde – projektfastigheter.