Järngrinden är moderbolaget

Företaget har tre huvudsakliga verksamhetsområden: bostäder, kommersiella fastigheter och fastigheter under förvaltning. Utvecklingsprojekt drivs i ett eget bolag fram till avyttring efter färdigställande. Järngrinden ägs till 100 procent av Patrik Ivarson.

koncernbild