Vårt sociala ansvar

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Järngrinden har valt ut två globala, ett nationellt och två lokala områden där vi vill vara med och bidra.

socialt-ansvar-01
Hand in Hand mot fattigdom

Järngrinden stödjer Hand in Hands arbete i en by,
Tamil Nadu i Indien där man arbetar med att bekämpa fattigdom genom bestående utveckling inom fem olika områden; jobbskapande, skolgång, hälsoundersökningar, demokrati och miljöarbete.
Läs mer på handinhand.nu

SOS Barnbyar
SOS Barnbyar för utsatta barn

Järngrinden stödjer SOS Barnbyar – en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn. Med vårt bidrag ger vi fler barn en trygg uppväxt.
Läs mer på sos-barnbyar.se

socialt-ansvar-02
UNCHR FN:s flyktingorgan

Järngrinden är vänföretag till UNHCR. Miljontals människor är på flykt från sina hem och sin trygghet runt om i världen. Behoven av hem blir mer akut för var dag som går. Järngrinden är med och stöttar projektet ”Tak över huvudet” där UNHCR arbetar för trygga boenden till människor i kris.
Läs mer på sverigeforunhcr.se

Socialt Ansvar
Järngrinden bidrar till Njurstiftelsen

Paul Frankenius stiftelse för njursjuka fyller en viktig uppgift. Stiftelsen använder sina medel både till forskning och till att ge ekonomiska bidrag till njursjuka personer som lever under knappa omständigheter.
Läs mer på njurstiftelsen.se

socialt-ansvar-04
Vi tillsammans – Järngrinden och IF Elfsborg

Järngrinden driver sin verksamhet från Borås och har därför valt att stödja IF Elfsborg som är en viktig profilbärare för att utveckla staden i positiv riktning. Föreningen bedriver också ett omfattande barn- och ungdomsarbete.
Läs mer på elfsborg.se

socialt-ansvar-05
Borås basket– enjoy the passion

Borås Basket har en plats i mångas hjärtan och matcherna i Boråshallen bjuder alltid på action och högt tryck på läktaren. Järngrinden delar passionen och stöder Borås Baskets väg framåt.
Läs mer på borasbasket.se