Att planera är stort men att bygga är större

2016 har blivit ett år när stort fokus har kunnat läggas på produktion, vilket vi alla på Järngrinden sett fram emot. Vi har under året haft flera detaljplaner som vunnit laga kraft vilket innebär att det nu är full fart framåt. Drygt 600 lägenheter har vi påbörjat under 2016 och ytterligare cirka 400 lägenheter kommer att påbörjas under 2017, i hel- och delägda projekt. Det är betydligt fler än den målsättning vi har på 150 – 250 byggstartade lägenheter per år. Samtidigt har vi en del att ta igen eftersom vi inte nått upp till vårt uppsatta mål under 2014 och 2015.

Utifrån den projektportfölj vi nu har, som omfattar cirka 1 800 befintliga och potentiella byggrätter, ser vi goda möjligheter att även under de kommande 4 – 5 åren kunna hålla önskad byggtakt. Bara under 2016 har vi utökat vår projektportfölj med över 500 klara eller potentiella byggrätter.

Vi är verksamma i en bransch där efterfrågan hela tiden är större än tillgången. Antalet byggda bostäder kommer att öka under åren framöver, men frågan är om vi under överskådlig framtid kommer att nå en bostadsmarknad i jämvikt. Hur stor efterfrågan på bostäder är blir väldigt konkret när vi ser hur snabbt de projekt vi säljstartar blir fulltecknade.

Samverkan med andra

Att samarbeta med andra starka företag är en del av vår affärsidé. Mjöbäcks Entreprenad och Cernera Fastigheter är exempel på företag som vi har mångåriga samarbeten med kring våra större utvecklingsprojekt. Genom partnerskap kan vi dela på risk och finansiering men framför allt bredda kompetensen. En annan nyckelroll i våra projekt har arkitekterna. På Järngrinden har vi valt att ha ett nära samarbete med några utvalda arkitektfirmor som vet hur vi tänker och vad vi vill åstadkomma.

Kort om vår verksamhet

2013 blev Järngrinden ett renodlat fastighetsutvecklingsbolag när bygg- och entreprenadbolaget Wästbygg, som tidigare var en del av koncernen, såldes. Även om fastighetsutveckling varit en viktig del av verksamheten sedan 2006 märker vi tydligt att de senaste årens möjlighet till fokusering gett ett positivt resultat. Vi är idag välkända bland såväl kommuner som privata aktörer och har ett gott renommé på marknaden.

Utveckling av bostäder står för den allra största delen av Järngrindens verksamhet och där ser vi också störst potential i framtiden. Samtidigt är vi just nu mitt uppe i vårt största projekt hittills, Pallas i Borås, där en väsentlig del av det projektet omfattar en total ombyggnad av 11 000 kvm kommersiell yta för att skapa en modern och attraktiv galleria, ett p-hus med 400 p-platser samt kontorslokaler. Pallasprojektet omfattar även 220 lägenheter, varav huvuddelen i ett nytt 34-vånings höghus. Mer information om Pallas finns här på vår webbplats.

Idag har vi bostadsprojekt igång i flera städer längs Västkusten, i Örebro samt i Ulricehamn och Borås. Vi har även erhållit vår första markanvisning i Stockholmsregionen på 200 bostäder i Haninge kommun, tillsammans med Mjöbäcks Entreprenad.

Det är särskilt viktigt att vi, med nuvarande höga produktionstakt, fortsätter att utveckla bostäder av hög kvalitet för en bred publik. Vi bygger ”med hjärta för ditt hem”, det vill säga bostäder med extra omsorg om trivsel, estetik och trygghet.

vd-01

”Att samarbeta med andra starka företag är en del av vår affärsidé”

Patrik Ivarson, vd