Nyhet,

Klartecken för Brf Hugin

Kvarteret Hugin är ett samarbetsprojekt mellan Järngrinden, Cernera fastigheter och Jofast. I kvarteret planeras det för ca 50 ljusa och öppna bostadsrätter i olika storlekar.

Hugin ligger mitt i centrala Borås mellan Skolgatan i söder, Stengärdsgatan i väster och Södra Kyrkogatan i norr.

Detaljplanen, som antogs av samhällsbyggnadsnämnden för ett år sedan, överklagades till mark- och miljödomstolen, men fick inte gehör. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft, det vill säga – har börjat gälla.

Hugin är ett lysande exempel på Borås stads vision om ett förtätat centrum med ett skyddat och attraktivt läge. Ett boende som med sin variation av lägenhetstyper är anpassat för de flesta åldersgrupper och livssituationer.

Vill du redan nu lämna en intresseanmälan för en bostad i Brf Hugin? Kul!

Klicka här och fyll i dina uppgifter så kommer du hållas uppdaterad med information under projektets gång.

Bilden är en projektskiss i tidigt läge.

Se fler