Gulmåran

”COOPFASTIGHETEN”
BORÅS

Ca 200 bostäder
samt
kommersiella ytor

Coopfastigheten på Bergsäter i Borås

Järngrinden har tillsammans med Genova Property Group förvärvat Coopfastigheten i kvarteret Gulmåran på Bergsäter i Borås. Parterna planerar för att rusta upp och vidareutveckla området, både när det gäller handel och bostäder.

Fastigheten är på 13 500 kvm och den totala markytan är 39 000 kvm. Här finns goda förutsättningar för ytterligare kommersiella ytor men framför allt för bostäder. Läget är mycket bra med gångavstånd till centrala Borås, väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer till området.

ARKITEKT
Krook & Tjäder

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 50 %
Genova Property Group 50 %

STATUS
Detaljplanearbete pågår

gulmaran-01

Intresseanmälan