Minerva

MINERVA Borås

En gammal byggnad i dåligt skick totalrenoverades och blev en modern fastighet för butiker och kontor. I fastigheten, som ligger utmed gågatan i centrala Borås, ryms bland annat MacHuset, restaurang och vinbar.

Minerva

TYP
1000 m2 butiker och kontor

FÄRDIGSTÄLLT
2013

ARKITEKT
QPG Arkitekter

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 50 %
Cernera fastigheter 50 %