PALLAS
SHOPPING

köpcenter, kontor
och parkering
mitt i Borås

www.pallasshopping.se

Efter flera års omfattande planeringsarbete har en total upprustning och ombyggnad av Pallashuset genomförts, allt för att skapa en attraktiv modern galleria i centrala Borås.
Den kommersiella delen av kvarteret Pallas omfattar cirka 11 000 kvm butiksyta och kontor. Pallas parking, Pallas office och Pallas Shopping med en attraktiv mix av butiker.
På taket till Pallas kommersiella delar har även 40 st bostadsrätter uppförts. Bostäderna erbjuder en fantastisk boendemiljö med bland annat gemensam bastu och en grön innergård med umgängesytor, grillplats och kryddgård sju våningar över gatuplanet. De unika taklägenheterna är kronan på verket i det nya Pallashuset och bidrar till en än mer levande stadskärna i Borås.

Just nu pågår även planeringen av Pallas Tower som med sina 33 våningar och cirka 130 bostäder blir en imponerande profilbyggnad för hela Borås. Pallas Tower ritas av en välkänd svensk arkitektbyrå, Tengbom Arkitekter, och lägenheterna anpassas till ett modernt helhetstänkande där funktion, material och utsikt är självklara och viktiga delar.

STORLEK
Ca 11 000 kvm uthyrbar yta ca 380 parkeringsplatser

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 50 %
Cernera fastigheter 50 %

STATUS
Inflyttat

1208x604

Intresseanmälan