Borås Byttorpshörn 2

Fastigheten är belägen på Getängen i Borås vilket är ett framtida utvecklingsområde för bl.a. bostäder.

Fastighetens tomtareal omfattar 4994 kvadratmeter varav uthyrningsbar area på 1452 kvadratmeter som hyrs av Dahl Sverige AB, ledande VVS-grossist i Sverige.

Område Borås
Kommersiella ytor 1452 kvm
Status Förvaltning
Typ Kommersiellt, Lokal
Projektägare Järngrinden 100%
Borås Byttorpshörn 2

Getängsvägen 1, 504 68 Borås, Sverige