Bråta 2:19

Fastigheten Bråta 2:19 utgörs huvudsakligen av lager, verkstad- och kontorsfastigheter med god utvecklingspotential.
Fastigheten är belägen på Växthusvägen 4–10 i Bråta Industriområde i Mölnlycke. Tomtarealen uppgår till 20 597 kvadratmeter och omfattar totalt fyra fristående byggnader som tillsammans utgör Bråta Företagspark. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 5 372 kvadratmeter och fördelar sig på 30 lokaler (varav nio i kontorshotellet). 

Område Mölnlycke
Kommersiella ytor 5372 kvm
Status Förvaltning
Typ Kontor, Lager, Lokal
Projektägare Järngrinden 100%
Bråta 2:19

Växthusvägen 5, 435 33 Mölnlycke, Sverige