Fjädern 4

Fastigheterna Fjädern 3 är belägen på Ramnaslätt i Borås och ägs av Järngrinden.
Idag används fastigheten huvudsakligen för industri, kontor och lager. Total uthyrningsbar yta är 5569 kvm.

Område Borås
Kommersiella ytor 5569 kvm
Status Förvaltning
Typ Industri, Kontor, Lager
Projektägare järngrinden 100%
Fjädern 4

Industrigatan 29, 504 62 Borås, Sverige