Fjädern 3

Fastigheterna Fjädern 3 är belägen på Ramnaslätt i Borås och ägs av Järngrinden.
Idag används fastigheten huvudsakligen för industri och lager. Total uthyrningsbar yta är 914 kvm

Område Borås
Kommersiella ytor 914 kvm
Status Förvaltning
Typ Industri, Lokal
Projektägare Järngrinden 100%
Fjädern 3

Industrigatan 31 Borås