Hönekulla 1:469

Fastigheten Hönekulla 1:469 är belägen på Hönekullavägen 23 i Hönekulla Industriområde i Mölnlycke. Tomtarealen uppgår till 2 089 kvadratmeter och är bebyggd med en byggnad i ett plan. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 683 kvadratmeter och utgörs av en skatebordhall och en boulehall som hyrs i dess helhet till Härryda kommun. 

Område Mölnlycke
Kommersiella ytor 683 kvm
Status Förvaltning
Typ Lokal
Projektägare Järngrinden 100%
Hönekulla 1:469

Hönekullavägen 23, mölnlycke