Mölnlycke Fabriker

Fastigheterna Hönekulla 1:509, Hönekulla 1:468, Hönekulla 1:463, Hönekulla 1:462, Hönekulla 1:469, Hönekulla 1:430, Hönekulla 1:599 ägs av Järngrinden och ligger i centrala Mölnlycke på Hönekulla industriområde.
Fastigheterna utgörs huvudsakligen av industri-, lager- och handelsfastigheter med god utvecklingspotential.

Område Mölnlycke
Kommersiella ytor 13 200 m2
Status Förvaltning
Typ Handel, Industri, Kontor, Lager
Projektägare Järngrinden 100%
Mölnlycke Fabriker

Hönekullavägen 13, 435 44 Mölnlycke, Sverige