Pallas

Efter flera års omfattande planeringsarbete har en total upprustning och ombyggnad av Pallashuset genomförts, för att skapa en attraktiv modern galleria i centrala Borås. 
Den kommersiella delen av kvarteret Pallas omfattar cirka 11 000 kvm butiksyta och kontor. Pallas parking, Pallas Office och Pallas Shopping med en attraktiv mix av butiker.
 På taket till Pallas kommersiella delar har även 40 st exklusiva bostadsrätter uppförts.

Bostäderna erbjuder en fantastisk boendemiljö med bland annat gemensam bastu och en grön innergård med umgängesytor, grillplats och kryddgård sju våningar över gatuplanet. De unika taklägenheterna är kronan på verket i det nya Pallashuset och bidrar till en än mer levande stadskärna i Borås.
Idag rymmer Pallas Shopping rum för stora modekedjor, restauranger och mindre unika butiker.

Läs mer Läs mindre
Område Borås
Kommersiella ytor 11 000 kvm, 380 p-platser
Status Förvaltning
Typ Butik, Kontor, Parkeringsanläggning
Projektägare Järngrinden 50%, Cernera 50%
Pallas

Lilla Brogatan 14, 503 30 Borås, Sverige