Pantängen 19

Fastigheten Pantängen 19 på Getängen ligger i ett strategiskt bra läge, som ingår i ett av kommunens planerade urbana stråk.
Idag utgörs fastigheten huvudsakligen för handel och lager.

Område Borås
Kommersiella ytor 1765 kvm
Status Förvaltning
Typ Handel, Lager
Projektägare Järngrinden 100%
Pantängen 19

Getängsvägen 36, 504 68 Borås, Sverige