Rotorn 1

Fastigheterna Rotorn 1 är belägen på Ramnaslätt i Borås och ägs av Järngrinden.
Idag utgör fastigheten huvudsakligen idag för industri och lager. Total uthyrningsbar yta är 9766 kvm

Område Borås
Kommersiella ytor 9766 kvm
Status Förvaltning
Typ Industri, Lager, Lokal
Projektägare järngrinden 100%
Rotorn 1

Industrigatan 10 borås